Formularz - wynajem lokalu

Wypełnij poniższy formularz

    Informacje o zgłaszającym

  • Informacje o lokalu

  • Wyposażenie

  • Wyślij

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań.
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@zabka.pl, formularz kontaktowy pod adresem: https://zabka.pl/pl/o-zabce/kontakt, telefonicznie pod numerem: + 48 618 563 700 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: IOD@zabka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Administrator będzie przetwarzał Pani / Pana dane osobowe podane w formularzu kontaktowym.
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przyjmowania i obsługi zgłoszeń osób oferujących lokale handlowe na wynajem, podjęcia czynności koniecznych do zawarcia umowy najmu lokalu handlowego.

Kliknij i dowiedz się więcej