Regulamin

Regulamin strony internetowej

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.zabka.pl należącej do: „ŻABKA POLSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (kod 61-894) przy Plac Andersa 7, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000636642 o kapitale zakładowym 113 215 000,00 złotych w całości pokrytym, NIP 5223071241, REGON: 365388398, zwany dalej Właścicielem strony.

Każdy Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Poprzez skorzystanie z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

Strona - platforma internetowa www.zabka.pl
Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca ze strony.
Newsletter - informacja w formie e-mail wysyłana przez Żabka w sposób cykliczny za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail. Newsletter zawiera ofertę promocyjną sieci sklepów Żabka.

Postanowienia ogólne

 1. Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Użytkownik nie wyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej.
 2. Zdjęcia produktów umieszczone na stronie, wraz z ich cenami i opisem służą wyłącznie prezentacji przykładowych produktów oferowanych w placówkach sieci handlowej i mogą nieznacznie odbiegać od prawdziwego wizerunku oraz cen w poszczególnych placówkach.
 3. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność Właściciela strony. Wykorzystanie w całości lub części treści lub elementów zamieszczonych na stronie stanowi naruszenie prawa.
 4. Bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela strony użytkownik strony nie może:
  a) wykorzystywać (kopii/ części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w jej treści w celach komercyjnych;
  b) modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich ja
 5. Prezentowane na stronie produkty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
 6. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Strony. Właściciel strony nie ponosi również odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Serwisu.
 7. Udostępnienie informacji lub materiałów Właścicielowi strony jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez Właściciela strony tych informacji lub materiałów wedle własnego uznania, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób.
 8. W ramach Strony prezentowane są różne treści pochodzące od Właściciela strony. Serwis umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z opublikowanymi treściami, dodatkowo Użytkownik może zamówić Newsletter.
 9. Zamówienie usługi subskrypcji Newslettera przez Użytkownika następuje poprzez dokonanie następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.zabka.pl:
  a) wpisanie w odpowiednim formularzu adresu e-mail, na który Użytkownik chce otrzymywać Newsletter,
  b) podanie wieku użytkownika,
  c) aktywowanie usługi subskrypcji Newslettera poprzez kliknięcie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Użytkownika adres internetowy, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji. Link pozostaje aktywny przez 7 dni.
 10. Zamówienie przez Użytkownika Newslettera i podanie w tym celu adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Właściciela strony stosownie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 11. Korzystanie przez Użytkownika z funkcji Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 12. Każdy subskrybent Newslettera może zrezygnować z jego otrzymywania poprzez kliknięcie linku dezaktywacyjnego w stopce każdego wysłanego newslettera.
 13. Właściciel strony zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zostanie opublikowana na Stronie i wchodzi w ciągu 14 dni od jej publikacji.

Postanowienia ogólne

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o kontakt z Właścicielem strony:

Żabka Polska sp. z o.o.
Plac Andersa 7 
61-894 Poznań
e-mail: sekretariat@zabka.pl