• Pizza z pieca kamiennego
  • Serek Turek

*Ceny maksymalne. Każdy sklep ma prawo stosować własne ceny nie wyższe niż ceny maksymalne.